Vzhledem k tomu, že nám současná epidemiologická situace neposkytuje naději pro zahájení hry v přeboru Prahy družstev dospělých 2020-2021 v přijatelném časovém horizontu, umožňujícím sehrání celé soutěže, rozhodla STK PŠS, že se tato soutěž ruší.

Toto rozhodnutí navazuje na rozhodnutí STK ŠSČR „že se oddíl nemůže kvalifikovat do 2. ligy 2021-2022 výsledky svého družstva ani v řádně sehraném KP 2020-2021 proto, že rozhodnutí VV ŠSČR o nesehrání ligových soutěží družstev 2020-2021 znamená zrušení celého soutěžního ročníku družstev 2020-2021“. A kdyby neexistovalo toto rozhodnutí STK ŠSČR, tak by soutěž družstev 2030-2021 stejně nebyla v našem kraji postupová, protože nebyl schválen dodatek propozic umožňující vyhodnocení soutěže i v případě, že nebude sehraná celá (byl zapotřebí souhlas všech oddílů, souhlas nedalo 9 oddílů – 6 vyjádřilo nesouhlas a 3 se nevyjádřily), a odehrání celé soutěže do termínu, který jsme si stanovili (konec nepřestupního období), je již nerealizovatelné.

Účast v ročníku 2020-2021 (zařazení do KP a do tříd KS na základě přihlášek) se převádí do ročníku 2021-2022 jako právo účasti.

Startovné a poplatky za zápočet soutěží na LOK a FRL uhrazené oddíly v soutěžním ročníku 2020-2021 zůstanou na účtu PŠS jako záloha na poplatky pro ročník 2021-2022. Případné rozdíly ve výši startovného a poplatků za zápočet soutěží v případě změny počtu družstev v ročníku 2021-2022 oproti ročníku 2020-2021 budou vyrovnány v termínech určených Propozicemi Přeboru šachových družstev 2021-2022.

http://prazskysach.cz/soutez-druzstev-2020-21-zrusena/